VELKOMMEN TIL KLYVE IV

Vi ønsker dere alle et Godt nytt år. 

Ta godt vare på hverandre i disse tider, vær en god nabo.

Generalforsamling onsdag 28.04

Epost kontakt til borettslaget: 

klyveIV.borettslag@gmail.com

Styreleder: Hanne Strandskog

Tlf: 918 52 347

Nestleder: Orlo Radoncic

Tlf: 995 11 092