VELKOMMEN TIL KLYVE IV

Generalforsamling har blitt utsatt ut mai 2021 pga. nye innstramminger frem til 25 mai fra myndighetene. Vi kommer med ny dato så for vi har det.

Dere som har meldt dere på Generalforsamlingen trenger ingen ny påmelding, kun avlyse om ikke ny dato passer.

Dere som ikke har meldt dere på får ny mulighet når ny dato kommer.

Ta godt vare på hverandre i disse tider, vær en god nabo.

Epost kontakt til borettslaget: 

klyveIV.borettslag@gmail.com

Styreleder: Hanne Strandskog

Tlf: 918 52 347

Nestleder: Orlo Radoncic

Tlf: 995 11 092