Jobben har Zelektro fått og oppstart vil skje i Wettergreens veg 3 videre arbeid vil skje i denne rekkefølge vis det ikke skjer noe uforutsett:

22.03.2021-09.04.2021 Wettergreens veg 3

12.04.2021-23.04.2021 Edv. Myhres veg 7

26.04.2021-07.05.2021 Edv. Myhres veg 5

10.05.2021-21.05.2021 Edv. Myhres veg 6

24.05.2021-04.06.2021 Edv. Myhres veg 3

Arbeid vil skje i felles arealet dvs. oppgangene, ganger og kjellerboder, derfor trenger vi tilgang til alle privat boder pga. skiftning av lamper og ledninger.