Vedlikehold av det elektriske anlegg

Vi begynner å oppgradere det elektriske anlegget 22.03.2021 i Wettergreens veg 3.