ORDENSREGLER FOR KLYVE IV BORETTSLAG

Vedtatt på generalforsamling 19.03.2002, med endring fra generalforsamling 21.06.2003, 03.04.2008, 17.03.2009 OG 17.03.2016.

 

Styret, i samarbeid med vaktmester vil at ordensreglene blir fulgt opp på en bedre måte. Det vil ikke bli akseptert at man ikke følger ordensreglene.

 

Ordensmannspliktene innebærer følgende:

Spyling/soping utenfor inngangspartiet, evt. snørydding utenfor inngangspartiet. Sykkelboder og kjellerganger sopes etter behov.

 

Ro og orden

 • Oppbevaring av eiendeler i ganger og kjellerinnganger er ikke tillatt.
 • Tøy skal ikke henge ute på søndager/helligdager.
 • Bruk av vaskemaskin/tørketrommel skal ikke forekomme etter kl 22.00 på virkedager, og kl 18.00 på lørdager. På søndager og helligdager skal det ikke forekomme.
 • Montering av røropplegg og tilkobling av vaske-/oppvaskmaskin i leiligheten skal utføres av rørlegger.
 • Det er forbudt å bruke åpen ild ved grilling på verandaen, kun elektrisk grill.
 • Matter/tepper/sengetøy og lignende bør ikke henge over verandarekkverk eller ut av vinduer over lengre tid.
 • Det bør være i alles interesse at det ser pent ut der vi bor.
 • Styret kan gi tillatelse til å plassere en parabolantenne innenfor rekkverket på egen veranda. Det må søkes skriftlig i hvert enkelt tilfelle. Parabolen må ikke plasseres på selve rekkverket. Det er ikke tillatt å plassere parabol, eller andre antenner, på blokkas fasader, endevegger eller på tak.
 • Etter kl 22.00 bør det vises hensyn til våre naboer. Banking, boring i tak, vegger og gulv må ikke forekomme etter kl 20.00 på virkedager og kl 18.00 på lørdager. På søndager og helligdager skal det ikke forekomme.
 • Unødig opphold, støy og lek i felles oppgang og kjeller er ikke tillatt.
 • Fett/kaffegrut må ikke helles i vasken. Dette medfører store utgifter for borettslaget, som vi alle må være med på å betale.
 • Risting av matter og lignende fra vindu og veranda er ikke tillatt.

 

Parkering av kjøretøy

 • Alle firmabiler/varebiler har fått parkeringsplass mellom Edvard Myhresveg 3, Sandbakken og trafokiosken nedenfor Edvard Myhresveg 6. Disse kan også benyttes av besøkende.
 • Det er ikke tillatt å parkere lastebiler, tilhengere, busser, trailere/tankbiler, campingvogner/campingbiler og båter i boområdet. Heller ikke uregistrerte biler.
 • Styret oppfordrer samtlige bileiere til å flytte biler når snørydding pågår.
 • Tomgangskjøring ved blokkene er forbudt.
 • Høyeste hastighet i boområdet er 30 km/t.
 • Hver husstand skal kun ha én bil parkert ved blokka. Eventuelle andre på gjesteparkering.
 • Parkering langs blokka er forbudt. Se skilt på veggen.

 

 

Lukking av dører

 • Utgangsdører skal alltid være lukket.
 • Kjellerdører samt sykkelboder skal alltid være låst.
 • Alle boddører skal ha lås på grunn av lagring av farlige ”stoffer”.

 

Avfallshåndtering

Husholdningsavfall og papir skal legges i containerne som er plassert ved trafokiosken. Oppbevaring av slikt avfall i kjellere og ganger må ikke forekomme. HUSK Å SORTERE.

 

Inngangsdører til leilighetene

Det må ikke bores, skrus eller spikres i de nye inngangsdørene til hver leilighet. Ved brudd på denne forskrift blir beboeren stilt ansvarlig for innkjøp av ny dør.

 

Husdyrhold i borettslag

Det er ikke tillatt å anskaffe husdyr uten skriftlig tillatelse fra styret. De fastsatte regler for husdyr må følges.

 

Ved fraflytting av leilighet

Kjellerboder og leilighet skal ved fraflytting være rengjort.

 

Regler for innglasset veranda.

 Andelseier er ansvarlig for vedlikehold og utskifting av solskjerming/lameller på sin egen veranda. Ved skjerming er det kun solskjerming/lameller på veranda som skal brukes. Ved evt. utskifting av solskjerming/lameller på veranda skal fargevalget være den samme som ellers i borettslaget.

 

REGLER FOR MATING AV FUGL.

Borettslaget vedtok på generalforsamling 17.03.2016 at det er strengt forbudt å mate fugler i området, herunder spesielt måker. Mange har lagt ut mat til måker samt andre fugler av større art. Dette er strengt forbudt da måker under hekketiden har blitt ett stort problem for borettslaget.

 

 

Styret