REGLER FOR HUSDYRHOLD

 

  1. Beboere som planlegger å anskaffe husdyr og nye beboere som ønsker å ta med deg husdyr skal søke styret om skriftlig tillatelse før husdyret kan tas inn i laget.

Søknaden skal være begrunnet og det oppgis hva slags husdyr det dreier seg om og eventuell hunderase.

 

Styret forbeholder seg rett til å nekte ”store og farlige” hunderaser.

 

 

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal holdes i bånd innenfor borettslagets område, og skal alltid være i følge med en person som behersker og har kontroll over den. Det er ikke tillatt å la husdyrene stå bundet alene på lagets uteområder eller oppholde seg i fellesrom og oppganger.

 

 

  1. Spesielt for katter:

Båndtvang gjelder også katter slik at de må holdes 100 % innendørs hvis eier mener at halsbånd er uakseptabelt. Det er heller ikke tillatt å la katter stå bundet alene på lagets uteområder eller oppholde seg i fellesrom og oppganger.

 

 

  1. Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som husdyr måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg og så videre.

Ekskrementer som dyret måtte etterlate på trapper, veier, plener, bed og lignende, må fjernes omgående.

 

 

  1. Dersom det kommer berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboene med lukt, bråk eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, kan styret forlange husdyret fjernet fra leiligheten, hvis ikke minnelig ordning med klagerne kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret i borettslaget etter forhandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget.

 

 

  1. Dersom et husdyr blir avlivet eller på annen måte kommer bort, må det søkes om ny tillatelse.

 

 

  1. Dyreeier må godta de endringer i bestemmelsen som generalforsamlingen fatter og finner nødvendig.

 

Vedtatt på generalforsamling 21.03.2000